اطلاعیه

نشریه نامه الهیات به عنوان یکی از مجلات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعة دانش های فقهی، حقوقی، قرآنی، کلامی، فلسفی و عرفانی به زبان فارسی، مقالات مرتبط را پذیرا خواهد بود.