دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 1-142 
3. روش‌های دعوت پیامبران مرسل به توحید

صفحه 31-54

مریم حاجی عبدالباقی؛ وحیده بیات


4. حکومت داعیان علوی در ناحیه طبرستان

صفحه 55-68

حسین لاشیء؛ زهرا وافقی


5. قاعدة «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی(ره)

صفحه 92-107

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فریبا قنبریان زاده مهابادی


6. رویکرد فقه اسلامی به «مُدِلینگ»

صفحه 127-142

محمد ادیبی مهر گوکانی؛ داود داداش نژاد؛ سید اصغر موسوی