دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، بهار 1397، صفحه 1-122 
1. بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی

صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ نسترن پور


2. مفهوم وجیه و ارتباط آن با وجه در قرآن کریم

صفحه 19-39

طیبه اکبری راد؛ مریم مهدی زاده


3. بررسی مواضع وقف‌های معانقه در قرآن و تاثیر آن‌ها بر تفسیر

صفحه 40-62

مریم حاجی عبدالباقی؛ مصطفی نظر فخاری


5. اشتغال زنان و عدم تعارض آن با حق نفقه

صفحه 81-98

جمشید معصومی؛ مریم اشتری ماهینی


6. ولایت از دیدگاه سید حیدر آملی و ملامحسن فیض کاشانی

صفحه 99-118

علیرضا ابراهیم؛ سید ابراهیم میرکاظمی