دوره و شماره: دوره -10، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 1-160 
2. معناشناسی «برکة» در قرآن

صفحه 16-37

طیبه اکبری راد؛ فاطمه حاج شیخ علی زهرایی


3. نگرشی بر «بغی» در فقه شیعة اثنی عشری

صفحه 38-57

سید محمد موسوی بجنوردی؛ انسیه عاصم نخجوانی


4. ساختار سوره «طه» و سیر هدایتی آن

صفحه 58-95

مریم حاجی عبدالباقی؛ معصومه معظمی گودرزی


5. بررسی انواع مسولیت های تضامنی و آثار آن در اسناد تجاری

صفحه 96-114

سام سوادکوهی فر؛ سوسن یوسف زاده هشی