انکار مهدویت: یکی از مؤلفه‌های اصلی جنگ نرم دشمنان اسلام

نویسندگان

1 عضو هیات‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیات علمی دانشکده اصول الدین تهران

چکیده

رشد روزافزون دین اسلام در طول تاریخ، موجب تلاش‌های گوناگون دشمنان اسلام  برای نابود کردن آن شده و یکی از راهکارهای آن‌ در طول تاریخ جنگ نرم بوده و انکار مهدویت نیز از مؤلفه‌های اصلی آن است. دشمنان در این مسیر قدم‌های بسیاری برداشته‌ و سعی نموده اند از راههای مختلف به مسئله مهدویت ضربه وارد کنند که یکی از آن راهها، انکار مهدویت است. در این مقاله، ضمن تعریف و تبیین جنگ نرم به معرفی انکار مهدویت به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی جنگ نرم پرداخته شده و شبهات منکرین مهدویت بیان گردیده و برپایه ضوابط عقلی و توصیفی تحلیل شده است؛ با این هدف که با این معرفت­افزایی گامی در جهت تقویت معارف شیعی برداشته شود و یکی از ابزارهایی را که برای ضربه زدن به مهدویت و در نهایت اسلام  مورد استفاده قرار گرفته را تبدیل به قدرت نرم نموده و در جهت منافع اسلام از آن بهره برده و اهداف استعماری دشمنان اسلام تبیین و معرفی گردد.
 

کلیدواژه‌ها