عمده‌ترین روش‌های «نفوذ راهبردی» دشمن در نظام دینی از منظر آموزهای قرآنی - روایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

نزاع تاریخی جبهه حق و جبهه باطل، از آغازین حضور انسان شکل گرفته است. یک طرف «دین الهی» و سویه دیگر، جبهه باطل اعم از دستگاه شیطان تا صف بلند منافقین، کفار، مشرکان، نظام سلطه و غیره. هرچند ابزارها و روش­های دشمن در ادوار تاریخی تغییر کرده اما هدف و محتوای آن هماره ثابت بوده است: برچیدن جبهه حق در هر قالب فردی و اجتماعی. «نفوذ راهبردی» از جمله مهم­ترین تهدیدات نرم علیه حاکمیت جبهه حق و نظام دینی است. پژوهش حاضر – که به نگره روزآمدی و کارکردی­سازی معارف دینی یاری می­رساند - شناسایی عمده­ترین روش­های «نفوذ راهبردی» دشمن در نظام دینی از منظر آموزه­های قرآنی – روایی است. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی  به «روش کتابخانه­ای» و مبتنی بر «تفسیر اجتهادی» با گرایش «تفسیر موضوعی» است که  تلاش می­کند در کنار شناسایی شیوه­ها، برای آن­ها معاد­ل­یابی تطبیقی، تحلیل محتوا و مفهوم­سازی نماید. پژوهش نشان می­دهد دشمنان در فرآیند «نفوذ راهبردی» که عمدتاً بر پایه جنگ شناختی – ادراکی استوار است ابعاد بینشی، نگرشی، انگیزشی، منشی و کنشی نظام دینی را در سطوح مختلف ساختار، رهبری، حاکمان، نخبگان و خواص و تودم مردم هدف تهاجم قرار می­دهند.حاصل پژوهش بیانگر آن است که برپایه آموزه­های قرآنی – روایی، دشمنان در راستای «نفوذ راهبردی» از شیوه­های مختلف و پیچیده­ای همانند «احتناک»؛ «اجلاب»؛ «استحفاظ»؛ «استحواذ»؛ «استفزار»؛ «انساء»؛ «اضلال»؛ «اغواء»؛ «القاء»؛ «تخویف»؛ «تحریف»؛ «تزیین»؛ «تسلط»؛ «تسویل»؛ «تضلیل»؛ «تطمیع»؛ «تطویع»؛ «تهدید»؛ «خدعه»؛ «کید»؛«مس»؛ «نزغ»؛ «وحی»؛ «وسوسه» و... بهره می­جویند که متناسب با شرایط، اقتضائات و جامعه هدف، گاه از تاکتیک­های موردی و در بسیاری موارد از روش­های ترکیبی استفاده می­شود. پیداست که نتیجه چنین هجمه­ای، «فریب راهبردی» و «استحاله نظام دینی از درون» خواهد بود.

کلیدواژه‌ها