محورهای فکری جنبش سپیدجامگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

2 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بعد از شورش ابومسلم قیام دیگری بر ضد تازیان خروشید که به جنبش سپید جامگان معروف شد. جنبش سپیدجامگان را یکی از جنبش‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان در قرن دوم هجری قمری دانسته‌اند. با وجود منابع و ماخذ بسیاری که درباره‌ی این جنبش در دست است اما هنوز نادانسته‌های زیادی وجود دارند؛ زیرا بیشتر منابع با خشم، کینه و دشمنی درباره‌ی آنان صحبت کرده‌اند. بنابراین بیشتر آگاهی ما مربوط به حرکت جنبش سپیدجامگان و زندگی ظاهری رهبر آن‌هاست و درباره‌ی افکار و عقاید آنان اطلاعات زیادی در دست نداریم. هم‌چنین با وجود تضادهایی که در منابع دیده می‌شود درک عقاید آنان دشوار می‌گردد. اما می‌توان حدس زد که عقاید آن‌ها مخلوطی از عقاید مانویان، مزدکیان و حتی غلات شیعه است.

کلیدواژه‌ها